Samlevejledning

X-axis

Her beskrives hvorledes I samler X-aksen, som senere skal monteres på hovedrammen.

Prusa i3 Steel 3D printer

Slutmål

X-axis Final

Materialer

 • Laserskårne dele (se følgende billeder)
 • 2 x 8mm glatte stænger (415mm = de længste)
 • 7 x lineære kuglelejer
 • 16 x M3 12mm bolte
 • 16 x M3 låsemøtrikker
 • 1 x aksel
 • 1 x 602zz rundt kugleleje
 • 4 x M8 skiver
 • 1 x motor
 • 1 x tandhjul til motor
 • 4 x M3 8mm bolte
 • 4 x M3 spændeskiver
 • 7 x plastik strips


Step 1: Venstre side

X-aksen består af 3 separate dele; venstre, center og højre. Læg mærke til, at venstre og højre side ikke er helt ens (se første billede). Start med at samle venstre side ifølge billederne.

Læg mærke til de to pile på det første billede - det markerede hul på det smalle stykke (rød pil) skal samles så det er ud for tappen på den forreste del (blå pil).

Akslen skal samles ved først at skrue den ene skrue af messingstykket. Sæt dernæst en skive på messingakslen, og sæt den så igennem det lille firkantede beslag med et hul i (billede 3). Dernæst 2 M8 skiver, et rundt kugleleje, endnu 1 M8 skive og endelig det forreste beslag. Skru dernæst den sidste skrue og lille skive i, og sæt de 4 M3 bolte i til at holde forstykket

 • Stacks Image 335
 • Venstre_3
 • Venstre_4
 • Stacks Image 412
 • Stacks Image 341
 • Stacks Image 343

Materialer:

 • Laserskårne dele (se billedet)
 • 8 x M3 12mm bolte
 • 8 x M3 låsemøtrikker
 • 1 x aksel
 • 1 x 602zz rundt kugleleje
 • 4 x M8 skiver
 • 2 x lineære kuglelejer
 • 2 x plastik strips


Step 2: Center del

Saml nu center delen, som beskrevet på billederne. Husk at vende stripsene som angivet.

 • Center 1
 • Center 2
 • Stacks Image 349

Materialer:

 • Laserskårede dele
 • 2 x M3 12mm bolte
 • 2 x M3 låsemøtrikker
 • 3 lineære kuglelejer
 • 3 plastikstrips


Step 3: Højre del

Monter nu højre side af x-aksen. Start med at samle rammedelene med de lange 12 mm M3 bolte - uanset delene ikke helt matcher dem i venstre side er fremgangsmåden stort set identisk.

Læg igen mærke til de to pile på første billede, og husk at vend det lille hul (rød pil) ud for tappen (blå pil).

Sæt dernæst tandhjulet til motoren på motoren og spænd med en meget lille unbrako nøgle. Monter motoren på rammen med 4 x 8mm bolte og M3 spændeskiver. Monter til slut de lineære kuglelejer med 2 plastikstrips, som skal vende som angivet.

 • Stacks Image 313
 • Højre 2
 • Højre 3
 • Stacks Image 359
 • Højre 5
 • Højre 6
 • Stacks Image 365

Materialer:

 • Laserskårede dele (se billedet)
 • 5 x M3 12 mm bolte
 • 5 x M3 låsemøtrikker
 • 2 lineære kuglelejer
 • 2 plastikstrips
 • 4 x M3 8mm bolte
 • 4 x M3 spændeskiver
 • 1 motor


Step 4: Samling af x-aksen

Spray de lineære kuglelejer indefra med olie, og olier dernæst de 2 glatte M8 stænger på 415mm (de længste). Sæt nu alle delene på de to glatte M8 stænger, som vist på billedet. Vent med at montere aksen på printeren.

Samlet X-akse montage

Materialer:

 • Venstre del
 • Center del
 • Højre del
 • 2 x M8 glatte stænger (415 mm)


Kommentarer

Hvis I har kommentarer eller forslag til forbedringer af informationen her på siden, så byd endelig ind: