Samlevejledning

Wiring

Nu skal der ledninger på printeren - i lange, lange baner:)

Prusa i3 Steel 3D printer

Slutmål

Final

Materialer

 • Strømforsyning (PSU)
 • 2 x endstops
 • 2 x endstop holdere
 • Ledning
 • Plastikstrips
 • Krympeflex
 • Kabelstrømper
 • Harwin stik
 • Harwin connectors


Step 1: Endstops

Start med at bore de to huller i endstoppene ud med et 3mm bor.

Derpå skal endstopsene have ledninger på - det er disse, som registrerer hvornår printeren er helt i det ene hjørne, som derpå sættes til position 0,0 i firmwaren.

Der skal laves to; en til X-aksen og en til Y-aksen - den til X-aksen skal have betydeligt længere ledninger, da X-aksen kører op og ned hvorved vejen til endstoppet kan være lang.

Tag en ledning på 20cm (y-endstop) og skil de to endeledninger ad ca. 2-3 cm op. Før to stykker krympeflex (ca. 15mm) henover ledningerne. Strip plastikbeskyttelsen af begge ender ca. 10mm. Dan en krog og før ledningerne igennem begge ender af endstoppet, som vist på de første to billeder. Lod ledningerne fast og før krympeflexen tilbage over stikkene og brug en heatgun til at skrumpe krympeflexen henover stikket som vist på billederne herunder.

Lav et tilsvarende sæt med 105 cm ledning, som skal bruges til X-endstoppet.

Klip nu begge ledninger over på midten, strip dem ca. 10mm fra enderne og sæt Harwin connectors på med Harwin pistolen i elektroniklab. Gør dette for begge endstops.

Når I er færdige, burde begge endstops se ud som på det sidste billede.

 • Stacks Image 813
 • Endstop 1
 • Endstop 2
 • Endstop 3
 • Endstop 4
 • Endstop 5
 • Endstop 6
 • Endstop 7

Materialer:

 • 2 x endstops
 • 4 x krympeflex (15mm)
 • 8 x Harwin stik
 • 2 x 2 bens Harwin huse
 • 20 cm 2-leder kabel
 • 105 cm 2-leder kabel


Step 2: Påsætning af endstops

Nu skal de netop kablede endstops påsættes printeren.

Start med Y-endstoppet, som skal monteres som vist på det andet billede - der skal bruges en 12mm bolt til at montere Y-endstop holderen på rammen og 2 x 20mm bolte til at montere Y-endstoppet på holderen samt tilhørende låsemøtrikker.

Monter dernæst X-endstoppet, som skal monteres på venstre side af x-aksen i det aflange hul (se billede 3) med 2 x 12mm bolte og låsemøtrikker. Ledningsvejen for dette endstop er noget længere, så sæt nogle strips på ledningsvejen, men LAD VÆRE med at stramme dem helt endnu - der skal flere kabler i senere.

Sæt stikkene i RAMPS boardet på forbindelserne markeret X- og Y-endstops på diagrammet. Påsæt endelig det lille "øre" på x-aksens plade og tjek, at det rammer x-aksens endstop når I kører pladen helt til venstre.

 • Endstop mount 1
 • Endstop mount 2
 • Stacks Image 601
 • Endstop mount 4
 • Endstop mount 5
 • Endstop mount 6
 • RAMPS layout
 • Stacks Image 861

Materialer:

 • 1 Y-endstop holder (plastik del)
 • 2 x endstops med ledning og Harwin connectors
 • 2 x M3 20mm bolte
 • 3 x M3 12mm bolte
 • 5 x M3 låsemøtrikker
 • 4 x 15mm Ø3.2mm krympeflex
 • Plastikstrips


Step 3: Wiring af extruder motor

Sæt nu et stik i extruder motoren og før det ned langs rammen som markeret med strips. Sæt den i RAMPS boardet på Extruder pladsen. I første omgang er det ligegyldigt hvordan I vender stikket - kører motoren den forkerte vej rundt er det blot at vende stikket senere.

 • Extruder wiring 1
 • Extruder wiring 2
 • RAMPS layout

Materialer:

 • Præmonteret motor ledning


Step 4: Montering af Power Supply (PSU)

NB: Vores strømforsyninger kan både køre 115V (USA) og 230V (Europa). TJEK AT DE STÅR TIL 230V PÅ SIDEN AF STRØMFORSYNINGEN!!!! Hvis ikke, så skub skyderen, så der står 230V på kontakten! Hvis I undlader dette brænder I jeres strømforsyning af - for egen regning!!!

Nu skal strømforsyningen, også kaldet PSU monteres. Start med at lave 2 sorte og 2 røde ledninger på 45 cm. De skal være forholdsvis tykke, da det er gennem dem al strømmen løber. Lav en krog i den ene ende og sæt dem rundt om hver enkelt skrue, som markeret på billederne.

Sæt dernæst PSU'en på printeren som vist på billederne med 3 M4 8mm bolte og før kablerne igennem printeren forneden, langs de strips du satte på tidligere, men ikke strammede. Sæt dem til slut i det grønne stik til RAMPS, som markeret på sidste billede. VÆR SIKKER PÅ DU SÆTTER DEM I DE RIGTIGE +/- STIK OG VÆR SIKKER PÅ DE IKKE KORTSLUTTER!!!

Strip dernæst 3-leder kablet i begge ender og monter de tre ledninger i PSU'en som angivet med de farvede pile og den anden ende i stikproppen. LAD VÆRE med at sætte stikproppen til 230V endnu!!!

 • PSU 1
 • PSU 2
 • PSU 3
 • PSU 4
 • Stacks Image 857
 • PSU 5
 • PSU 6
 • PSU 7
 • PSU 8
 • PSU 9
 • Stacks Image 791

Materialer:

 • 2 x røde tykke ledninger (45 cm)
 • 2 x sorte tykke ledninger (45 cm)
 • Power Supply (PSU)
 • 3-leder kabel (2m)
 • Stikprop med jord
 • 3 X M4 8mm bolte


Step 5: Wiring af Z-motorer

Sæt et stik i Z-motorerne og før kablerne igennem printeren som anvist. Klip derefter begge kabler over - brug den ene afklippede ende til at samle kablerne fra højre/venstre z-motor. Sørg for at klippe dem, så ledningsvejen bliver kortest mulig = pænere kabelføring.

Vend nu printeren, så du ser ind på den bagfra. Sæt krympeflex på alle fire kabler på den afklippede ende, og sæt krympeflex på det røde og gule kabel fra venstre Z-motor.

Strip enderne af kablerne, lav kroge og saml dem som markeret på billederne:

 • Rød fra venstre -> Rød på afklippet ende
 • Gul fra venstre -> Gul på afklippet ende
 • Grå fra venstre -> Rød fra højre
 • Grøn fra venstre -> Gul fra højre
 • Grå fra højre -> Grå på afklippet ende
 • Grøn fra højre -> Grøn på afklippet ende
Lod tin på dem, sæt krympeflexen henover dem og brug en heatgun til at krympe dem. Sæt derefter stikket i Z-motor stikket på RAMPS boardet, som angivet på sidste billede.

 • Z-motor wiring 1
 • Z-motor wiring 2
 • Stacks Image 809
 • Z-motor wiring 4
 • Z-motor wiring 5
 • RAMPS layout

Materialer:

 • 2 x præmonterede motor ledninger
 • 6 x krympeflex (15mm)


Step 6: Wiring af X- og Y-motorerne

Sæt nu et kabel i Y-motoren og før den hen til RAMPS boardet langs stripsene og sæt den i RAMPS boardet på Y-pladsen.
Gør det samme for X-motoren.

 • XY Motor Wiring 1
 • XY Motor Wiring 2
 • RAMPS layout

Materialer:

 • 2 x præmonterede motorledninger


Step 7: Wiring af heatbed

Sæt en kabelsok på de fire ledninger fra heatbed'en, I loddede på tidligere. Forbind dem til RAMPS boardet; de to kraftige ledninger til stikket "D8" som markeret med Heated Bed Power på billedet herunder (disse skal vende rigtigt ift. sort/rød).

Sæt Harwin stik på de tynde ledninger, som udgør thermistor sensoren og skal forbindes til "Heated Bed Thermistor" (T1) på billedet herunder.

 • RAMPS layout

Materialer:

 • Kabelsok (15 cm)
 • Harwin hus: 2 ben
 • 2 x Harwin stik


Step 8: Wiring af Z-probe

My Image

Jeres Z-probe er en induktiv sensor, som skal forsynes med mellem 6 og 36V. Derfor kan I i teorien ikke forsyne den fra Arduinoen, som kun kan levere 5V. Imidlertid er der mange sensorer, som godt kan køre med helt ned til 5V pga. tilgivende tolerancer, så prøv i første omgang at forsyne jeres sensor via "Direct Wiring" diagrammet i figuren herunder. Hvis dioden på sensoren lyser når I fører et metalobjekt (fx jeres fastnøgle) ind under er alt fint.

Hvis ikke, skal I forsyne Z-proben med 12V via en voltage divider - se sektion 8a.

 • Stacks Image 867
 • Stacks Image 871

Step 8a: Voltage Divider

PAS PÅ: Hvis I sender 12V retur til arduinoen brænder I den af!!! Derfor skal I lave en spændingsdeler (voltage divider) via to modstande når I sender 12V til sensoren. Her er brugt 10K og 15K modstande - det vigtigste er, at den ene er 1.5 gange større end den anden.

Start med at lave tre 10 cm lange ledninger; en sort, blå og rød/brun. Strip den ene ende og lav kroge på dem alle. Klip benene på modstandende kortere og lav kroge derpå. Strip enderne af ledningerne fra induktionssensoren og lav endnu engang kroge derpå.

Forbind dem nu som vist på billederne og lod dem sammen.

Tryk dem sammen og sæt krympeflex henover modstandende - pas på de ikke kortslutter hvor de ikke må - se billederne for hjælp! Skrump krympeflexen med en heatgun. Sæt derpå en større diameter krympeflex henover hele din spændingsdeler og skrump den.

Den røde/brune og blå ledning skal forbindes til hhv. +12V og ground. I kan enten bruge det grønne power stik eller tage strøm fra 2-bens stikket til blæseren på hotenden (se diagrammet herunder).

Signal benet (sort) skal føres til Z-endstoppet, som også er vist på diagrammet (det er det yderste ben på Z-min rækken).

 • Stacks Image 838
 • Stacks Image 842
 • Stacks Image 846
 • Stacks Image 851
 • Stacks Image 884
 • Stacks Image 888
 • Stacks Image 892
 • Stacks Image 896
 • Stacks Image 900
 • Stacks Image 906
 • Stacks Image 910

Materialer:

 • 1 tynd rød ledning (10cm)
 • 1 tynd blå ledning (10cm)
 • 1 tynd sort ledning (10cm)
 • Harwin hus: 3 ben
 • 3 x Harwin stik
 • 1 x krympeflex (20mm)


Kommentarer

Hvis I har kommentarer eller forslag til forbedringer af informationen her på siden, så byd endelig ind: