Samlevejledning

Firmware

Omsider er vi nået til at tænde for printeren!!! I første omgang skal firmwaren uploades til printeren, og så skal det hele kalibreres i næste skridt.

Prusa i3 Steel 3D printer

Step 1: Arduino

Først skal I hente og installere Arduino - det er denne mikroprocessor platform, som styrer al hardwaren på printeren. Seneste version kan hentes her til både Mac og Windows:
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

 • Arduino 1
 • Arduino 2

Forbind nu jeres computer med Arduino'en via det lille blå USB kabel. Nu skulle computeren gerne reagere og installere enhedsdrivere. Tjek om I kan finde Arduinoen ved først at sætte boardet til at være Arduino Mega (Værktøjer -> Board -> Arduino/Genuino Mega or Mega 2560) og dernæst gå ind under portene (Værktøjer -> Port). Printeren skulle gerne være synlig der under COMxx på Windows eller dev/cu.usbmodemxxx etc. på Mac.

For at få displayet til at virke, skal I hente en udvidelse ved navn ug8lib, som kan hentes via nedenstående link. Når den er hentet som zip-fil, skal I pakke filerne ud i Arduino biblioteket, som er blevet oprettet i Dokument mappen.
u8glib_arduino_v1.14.zip


Step 2: Marlin firmware

Nu skal I hente firmwaren Marlin. Den nyeste version er 1.1.0-RC8 som kan hentes via nedenstående link:
Marlin-1.1.0-RC8.zip

Vi har modificeret firmwaren er modificeret en smule, så den passer til vores printere - fx er z-aksen tilpasset, hvor det såkaldte pitch, altså hvor meget z-aksen bevæger sig pr. omgang er ændret - dimensionerne på printeren osv. er også ændret.

Firmwaren kan altid hentes via GitHub på dette link, når der kommer nyere versioner frem, men husk at tweake til vores printere før I bruger den:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin

Udpak zip-filen og dobbeltklik på marlin.ino filen. Dette vil starte Arduino programmet med samtlige kodefiler åbne på en gang.

Da de vigtigste indstillinger allerede er indstillet groft, skal I blot trykke på upload knappen (se billeder herunder). Hvis ellers Arduino programmet har hul igennem til jeres Arduino Mega, burde programmet nu arbejde og compile jeres kode samt uploade den til jeres Arduino Mega. Når den er færdig er I klar til at gå videre. Hvis I vil vide lidt mere omkring opbygningen af Marlin Firmwaren er der links og beskrivelse af den herunder i Marlin konfiguration sektionen - hvis I bare vil videre, så spring til Endstops sektionen.

Der er tilsyneladende visse konfigurationer af styresystemer og windows versioner, som har problemer med 1.1.0-RC8 versionen af Marlin. Hvis det driller og I ikke kan få problemet løst via en instructors hjælp, så prøv at hente version 1.1.0-RC3 - denne skal imidlertid redigeres og uploades med en ældre version af Arduino softwaren, så bliver det nødvendigt at prøve den gamle version, skal I først downloade og installere version 1.0.6 af Arduino før I downloader og uploader firmwaren.
Arduino 1.0.6
Marlin-1.1.0-RC3.zip

 • Marlin 1
 • Marlin 2

Step 2a: Marlin konfiguration

De to vigtigste filer i Marlin firmwaren er configuration.h og configuration_adv.h - det er gennem disse to filer samtlige indstillinger til printeren kan ændres. Filerne er grundlæggende opbygget således at alle valgmuligheder slås til/fra ved at fjerne/tilføje to skråstreger først i linjen. Står der to skråstreger er valgmuligheden ikke aktiv, fjernes de aktiveres den. Fx er nedenstående valgmulighed, der omhandler hvilken vej I skal dreje på hjulet på skærmen for at gå op/ned IKKE aktiveret:

//#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION

Herunder er en god introducerende video fra Thomas Salanderer omkring Marlin konfiguration.


Step 3: Endstops

I skal nu tjekke hvorvidt jeres printere kan detektere jeres endstops korrekt. For at kunne teste dette, skal I sende g-code kommandoer til den. Den letteste måde at gøre dette på er ved at downloade PrintRun/Pronterface her:
http://koti.kapsi.fi/~kliment/printrun/

Når I starter programmet, skal I vælge jeres Arduino Mega port øverst til venstre - den samme som under skridt 2. Tryk derpå på Connect, og så skulle I gerne få forbindelse til printeren.

Yderst til højre for neden er der et tekstfelt, hvori I kan skrive g-code kommandoer. M119 er koden, som beder om status på endstops. Skriv M119 og tryk Send - nu skulle I gerne få open ud for samtlige endstops. Ryk nu printeren helt til venstre til I aktiverer jeres X-endstop og Send igen - nu skulle x_min gerne skifte til TRIGGERED.

Ryk nu y-aksen til I aktiverer jeres Y-endstop og gentag proceduren (her er det y_min, der gerne skal aktiveres). Gør det samme for Z-aksen - her skal I blot aktivere jeres Z-probe ved at holde en skruenøgle under endstoppet (her er det z_min, der gerne skal aktiveres).

Når alle endstops rapporterer korrekt og skifter fra OPEN til TRIGGERED når I rammer dem kan I gå videre til næste skridt.

 • Endstops 1
 • Endstops 2

Step 4: Thermistorer

I skal nu tjekke hvorvidt jeres printere kan måle temperatur.

Forbind til printeren i PrintRun med Connect knappen, hvis ikke I har forbindelse.

Start med at holde hånden på heatbed'en - nu skulle temperaturen gerne stige i status vinduet nederst til venstre. Hvis ikke skal I tjekke jeres ledningsføring.

Hold nu fingrene på hotend'en og se hvorvidt temperaturen her stiger tilsvarende.

Stacks Image 965

Step 5: Motor retninger

I det følgende skal vi tjekke om alle motorerne kører korrekt. HAV ALTID FINGEREN PÅ RESET KNAPPEN ØVERST PÅ RAMPS BOARDET UNDER DETTE STEP (se første billede)! Hvis motorerne kører den gale vej skal I stoppe dem manuelt. Printeren lyder IKKE godt hvis I får den til at ramme kanten og kan let beskadiges ved fejlagtig betjening i dette trin.

Sæt strøm til strømforsyningen (HUSK AT TJEKKE OM DEN STÅR TIL 230V PÅ SIDEN FØRST!!!)

Genopret forbindelsen til printeren i PrintRun, hvis den er forsvundet, ved at trykke på Connect som tidligere.

Nu skal I tjekke om X-aksen kører til venstre for at home. Kører den til højre så STOP DEN med reset knappen! Tryk på Home X (se andet billede herunder) og tjek retningen. Hvis printeren kører den gale vej, så vend stikket ved X-aksen om på RAMPS boardet (husk at slukke ved at hive USB stikket ud af Arduino Megaen først!) og prøv proceduren igen.

Gentag proceduren for Y-aksen (heatbeden skal køre bagud) og Z-aksen (hotend'en skal køre nedad) og HUSK at holde fingeren på reset!

 • Motorer 1
 • Motorer 2
 • Motorer 3
 • Motorer 4

Step 6: Varmelegemer

I det følgende skal I tjekke om jeres varmelegemer virker. Vælg 185 (pla) under Heat og tryk på Set - nu skulle temperaturen gerne stige på temperaturkurven (se første billede).

Vælg dernæst 60 (pla) under Bed og se hvorvidt denne temperatur også stiger.

 • Varmelegemer 1
 • Varmelegemer 2

Step 7: PID Autotuning + endelig stramning af hotend

Se gerne Thomas Sanladerers video inden herunder inden du udfører dette skridt.

Forbind til printeren i PrintRun (programmet hed tidligere pronterface, som er det navn Thomas kalder softwaren i hans video) og send M303S200C10 for at autotune PID temperatur reguleringen, som beskrevet i videoen (koden sætter hotenden til at nå 200°, da det vil være omkring denne temperatur I som regel printer PLA plastik).

Når I har fået Kp, Ki og Kd ud, kan I indtaste dem i Marlin firmwaren i Configuration.h filen (søg efter PID Settings og indsæt de rigtige værdier i linjerne herunder. Upload firmwaren når I er færdig påny - I skal huske at disconnecte i PrintRun før I gør det - ellers fejler processen).

#define DEFAULT_Kp 22.2
#define DEFAULT_Ki 1.08
#define DEFAULT_Kd 114

Sæt dernæst hotend temperaturen til 270°C, og når temperaturen er opnået, så spænd dysen til mens I holder om varmeblokken med en tang - pas på, den er pr. definition varm! PAS PÅ med at overspænde - I skal ca. spænde den så meget som I kan med en enkelt finger på en lille fastnøgle.

 • Endelig stramning af hotend

Step 8: Montering af Kapton tape

Nu skal I beklæde heatbed'en med Kapton tape, som er en af de bedste måder at få jeres prints til at sidde godt fast på heatbed'en på. Når I sætter Kapton tape på er det vigtigt at gå langsomt frem og undgå luftbobler - de vil være meget tydelige på jeres prints bagefter. Det er meget vigtigt at sørge for Kapton tapen er helt og aldeles ren før I printer - brug sprit, acetone, isopropylalkohol eller lignende til at rense den for fingeraftryk og andre urenheder.

Se videoen herunder for at se hvordan I sætter det på - og se evt. også Thomas Sanladerers video omkring andre måder at få prints til at sidde fast på.


Step 9: Indføring af filament + extruder motor retning

Genopret forbindelsen til printeren i PrintRun, hvis den er forsvundet, ved at trykke på Connect som tidligere.

Prøv nu at tjekke hvorvidt extruderen kommer filament rigtigt ud - dvs. om stikket til extruder motoren skal vendes. Fød extruderen med filament til det kommer ud af dysen.

Tryk på Extrude knappen i PrintRun og hold fingeren på filamentet for at tjekke om det føder ind i dysen eller kører den forkerte vej. Hvis det sidste er tilfældet, så hiv stikket ud af printeren og fjern USB kablet før I vender motor stikket. Prøv derefter samme procedure igen.

Extruder retning 1

I skulle nu være klar til at kalibrere printeren!


Kommentarer

Hvis I har kommentarer eller forslag til forbedringer af informationen her på siden, så byd endelig ind: